Viêm amidan nên uống nước gì

Viêm amidan nên uống nước gì để nhanh khỏi?

Viêm amidan nên uống nước gì để nhanh khỏi?

Amidan được xem như 1 màng lọc giúp phát hiện và ngăn chặn sự tấn công của các vi khuẩn vào hệ hô hấp, bên cạnh đó là giúp lọc sạch không khí trước khi đưa đến phổi. Amidan sẽ bị sưng viêm nếu như các tế bào kháng khuẩn tấn công mạnh mẽ. Bên cạnh việc ống thuốc theo đơn của bác sỹ, xây dựng chế độ …

Amidan được xem như 1 màng lọc giúp phát hiện và ngăn chặn sự tấn công của các vi khuẩn vào hệ hô hấp, bên cạnh đó là giúp lọc sạch không khí trước …